Бракуване на проектори, проектор.Брак на уреди,протокол

Издаваме протоколи за бракуване на проектори, уреди за пред застрахователите дружества, ЧЕЗ, ЕОН, ИВН или счетоводни нужди.

В случай, че вашият проектор или прожектор е претърпял токов удар или е „жертва“ на определени обстоятелства, ние може да ви издадем протокол за неговото състояние. Чрез този протокол вие ще можете да настоявате пред съответната институция вашата претенция.

В общият случай застрахователното или електро-разпределителното дружество изплащат стойността на заплатеният от вас Протоколите за техническо състояние. Ако застрахователното или електро-разпределителното дружество не заплатят стойността на този протокол, това е било тяхно решение.

Моля този текст да не се смята за подвеждащ! Всяка една фирма или институция сама решава дали да извърши дадено действие или не.

В досегашната ни дългогодишна практика нямаме информация застраховател или елетро-разпределително дружество да е отказал заплащането на Протоколите за техническо състояние, но не е невъзможно.

Внимание:
Протоколите за техническо състояние се заплащат от клиента предварително, независимо от това дали определената институция ще изплати обезщетение или не.
Ние издаваме съответният протокол в който се описва:

 • техническото състояние на проектора.
 • причините за това техническо състояние.
 • стойност на проектора, ако е бил здрав към момента на издаване на протокола.
 • /Ние не описваме колко е струвал проектора към момента на неговото закупуване. Вие сам може да представите тези документи в едно с нашият протокол./

Протокол за брак

Ако проектора, лаптопа или друг уред в къщи, в офиса е претърпял токов удар по вина на електроснабдяване и имате нужда от констативен протокол за пред застрахователната компания, ЧЕЗ, ЕОН, ИВН и т.н.

Заповядайте при нас и донесете вашия уред.

– Оценка на дефектирали уреди в следствие на аварии, токови удари, непостоянно напрежение, наводнения, пожари, природни бедствия и др.
– Издаване на протокол за състоянието на уреда.
– Оценка на стойността на уреда по пазарни цени с цел възможност за изплащане на обезщетение.
– Предложение за евентуален ремонт. Посочва се цена и техническа възможност за ремонт.
– Протоколи за брак. Издаване на протоколи за бракуване на уреди. Протоколите могат да бъдат издавани на фирми, институции, общини,училища, предприятия, юридически и физически лица, за нуждите на счетоводството и др.

Протоколите се издават, за да послужат пред Електро-разпределителните дружества като:ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-про и др., застрахователни дружества, фирми за водоснабдяване, Комисията за защита от бедствия и аварии и др.

Оценката се извършва на място в нашият сервиз.

За специализирани и индустриални уреди оценката е по договаряне.
За посещение на място се заплаща по начина посочен в ценоразписа.

Какво трябва да направите, ако уредът ви е дефектирал в следствие на токов удар:

 1. Свържете се с вашият доставчик на електроенергия ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-про или друг (ако се е появил междувременно такъв ).
 2. Опишете им проблема, посочете мястото където се е състояла аварията, помолете да ви посети екип, поискайте протокол за събитието.
 3. Съберете дефектните уреди и ги донесете при нас.
 4. Всеки един уред се въвежда в он-лай базирана система за поръчки. В тази база данни се съхранява информацията за даденият уред за период от 5 години. Във всеки един момент в случай на нужда може да бъде издадено копие на поръчката.
 5. Ние ще извършим диагностика на уредите / проекторите и ще определим дали е възможно да се ремонтират ( ако ДА, то на каква цена ), ако НЕ – каква е пазарната цена на вашият уред към момента или каква е цената на вторичният пазар.
 6. След като извършим необходимите действия ще ви издадем протокол за всеки отделен уред с описание на дефекта, причина за възникване и т.н.
 7. Протоколите и всички други действия се заплащат. Заплатената от вас сума ще ви бъде възстановена от енерго-снабдителното дружество като ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-про. Вие трябва да представите издадената от нас фактура. До този момент сумите за протокол и диагностика са били възстановявани. Надяваме се, че междувременно тази политика от страна на гореописаните фирми и дружества не е променена от самите тях.

Внимание!
Сумата, която сте заплатили при нас по фактура следва да ви бъде възстановена от съответното дружество. До този момент сумите за протокол и диагностика са били възстановявани. Надяваме се, че междувременно тази политика от страна на гореописаните фирми и дружества не е променена от самите тях.

Издаденият протокол от нас е основание да поискате да ви бъде възстановена сумата за нанесените щети от токовият удар. Без да имате издаден протокол за щета от токов удар няма как да си получите парите.

Пример:
Вие имате дефектирал LCDтелевизор в следствие на токов удар. Свързвате се с ЧЕЗ. От там изпращат специалисти и те установяват, че е имало такова събитие. Издават ви протокол и ви изпращат за оценка. Вие идвате с вашия LCD телевизор. Ние го приемаме и го въвеждаме в нашата база данни. Извършваме му технически преглед и установяваме, че е дефектирал и има щета в следствие на токов удар. Проверяваме неговата пазарна стойност и установяваме, че е 700 лв. Вписваме в протокола причините за дефекта, стойността на протокола и стойността на телевизора. Вие ни заплащате XX.XX лв. с ДДС за брой протокол съгласно ценоразписа.

ЧЕЗ ще ви заплатят общо  ( LCD телевизор 700 лв. + XX,XX лв. протокол ).

Издаване на протокол за брак:

1.Прилагате списък в електронен вид на уредите чрез имейл до нас (service@bushona.com ) и задължително се свързвате по телефона. Може да ни посетите и на място със списъка.
2.Правим ви оферта, каква ще бъде стойността на тази услуга и ви я изпращаме на имейл.
3.Договаряме с вас начина на описване на уредите: вид, марка, модел, серийни номера, инвентарни номера и името на организацията и други подробности, след което пристъпваме към подготвянето на протокола за брак.
4. Представяме ви текста на проекто протокол за одобрение.
5. Извършваме техническият преглед на уреда.
6. Извършваме пазарната оценка на уреда в случай, че има нужда от такава.
7. Приемаме плащането в брой или по банков път.
8. Издаваме фактура по ДДС и предаваме съответните протоколи подписани и подпечатани заедно с уредите.

Доверете се на нашите услуги защото

Нашите клиенти са: Военно Въздушните Сили, Болница Токуда, Летище София, Пирогов и още много други.